Wytwarzanie produktów nie jest celem samym w sobie.
Produkt powinien służyć użytkownikowi i być odpowiedzią na jego potrzeby.